Ontwerpadvies

Heeft u (ver)bouwplannen, dan adviseer ik om eerst een schetsontwerp te laten maken. Uw ideeën worden gevisualiseerd en op haalbaarheid getoetst. Visualisatie kan door middel van een schets, een driedimensionale tekening, animatie of maquette. Visualisatie help altijd. Het maakt uw project duidelijker, begrijpelijker voor u en andere partijen als een bank, gemeente en aannemer.

Met een definitief ontwerp kan de welstandscommissie van uw gemeente beoordelen of uw bouwplan binnen het bestemmingsplan valt en of het aan “de redelijke eisen van welstand” voldoet.

Bij positief advies kan het definitief ontwerp worden uitgewerkt tot bouwtekeningen met een bijbehorend constructieadvies.