Bouwvergunningen

Als u bouwwerkzaamheden wilt uitvoeren, heeft u daarvoor doorgaans een vergunning nodig. Dat geldt voor een verbouwing waarbij de constructie van het pand wordt gewijzigd, maar bijvoorbeeld ook voor een aanbouw aan het pand. Wist u dat de term bouwvergunning niet meer bestaat? Met de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) per 1 oktober 2010 heet een bouwvergunning voortaan een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen.

Voor sommige kleine bouwwerkzaamheden heeft u geen vergunning nodig. Dit kunt u nakijken op de website omgevingsloket.nl. Door het beantwoorden van een aantal vragen komt u erachter of u een vergunning nodig heeft. U kunt ook informatie inwinnen bij uw gemeente.

Ik kan voor uw (ver)bouwplannen beoordelen of er een vergunning nodig is en welke stukken er hiervoor nodig zijn. Vervolgens kan ik u een offerte aanbieden voor het maken en / of regelen van de juiste stukken.